Z KUŞAĞI

Z KUŞAĞI

Z kuşağı; X ve Y kuşağından sonra gelen ve bir tek Türkiye’de değil, tüm Dünya’da kendini gösteren bir nesildir. Geçmişine bağlı kalan fakat o geçmişin içinde yeni değerler kazanarak, fikirler ortaya koyarak, kümülatif bir biçimde kendisini gösteren bir nesildir Z kuşağı. Bu kuşağın gençleri geleneksel kültürü benimsemiş olup değişen zamanla beraber yenilenmeyi ve büyük bir dönüşümü ifade eder. Z Kuşağı’nın genel verilerine baktığımızda birçok kaynaklardan elde edilen sonuçlarda 1996 ve sonra doğan nesli kapsıyor. Kimi kaynaklar ise bunu 2000 ve sonrası nesil olarak tartışıyor. Peki ya bu Z kuşağı gençlerinin özellikleri nelerdir?

Özellikleri:

Z kuşağı gençleri genel anlamıyla “Teknoloji Çağı Kuşağı” olarak geçse de bazı kaynaklar bu nesil için internet kuşağı, zeki kuşak, Google kuşağı, olarak da adlandırılmaktadır. Z Kuşağını kendi kendini yönlendirebilmek, bilgiyi çok hızlı işleyebilmek, yaratıcı ve işbirlikçi olmak diye nitelendirebiliriz. Bunun yanı sıra Z Kuşağı sosyalleşme faaliyetlerine günde ortalama 7,5 saat kadar zaman harcar, çoklu görev yapma konusunda aynı anda birden fazla görev üzerinde çalışmayı tercih eder, Z Kuşağındaki gençlerin girişimcilik konusunda %72’lik kesimi bir gün kendi işini kurma düşüncesi var, bu neslin gençleri sürekli öğreniyor ve iki üniversite bitirmeyi hedefliyor, %93’ü bir kuruluşun toplum üzerindeki etkisinin iyi bir dünya için burada çalışma kararlarını etkilediğini söylüyor, Z Kuşağı dijital dünyanın ilk yerlileri olarak geçmekte ve bu nesil akıllı telefonlarında haftada 15 saat geçirmektedir. Sonuç olarak, ekonomik durgunluk sırasında büyüyen Z Kuşağı, harcamaları konusunda daha dikkatli olma eğilimindedirler.

Covid-19 Z kuşağı neslini olumsuz etkiledi.

Corona virüs sebebiyle birçok kuşak bu durumdan olumsuz etkilense de bunun en başında yer alan nesillerden birisi Z kuşağı nesli oldu. Sokağa çıkma yasağı pandemi süresince Z kuşağını en çok etkileyen bir süreç oldu ve işten çıkartılma, dışarıyla irtibatının minimize edilmesi ile bu genç neslin Dünya’nın her bir yanında olduğu gibi daha çok teknolojiye olan ilgi ve meraklarını ortaya çıkardı.  Durum böyle olunca ABD merkezli teknoloji ve bilgisayar şirketi Dell’in 2018 yılında yaptığı Z kuşağı araştırmasına göre Türkiye’de Z kuşağının yüzde 57’si dünya ortalamasını aşarak araştırma ve geliştirme gibi teknolojinin hakim olduğu alanlarda çalışmak istediğini belirtti. Araştırmanın sonuçlarını Habertürk gazetesine değerlendiren ve o dönem Dell’in Türkiye genel müdürü olan Sinan Dumlu, “Dünya çapındaki yaşıtlarına kıyasla çok daha özgüvenli ve teknolojiye meraklı bir nesil Türkiye’de ortaya çıkıyor. Onlar için en son teknolojilerle çalışmak önemli ve belirleyici” dedi.

Durum böyle iken Z kuşağı neslinin teknolojiye olan ilgisi her geçen gün artmakta ve kendilerine ayrılacak olan istihdam alanlarını şekillendirmek için çaba göstermektedirler. Bu yüzden de siyaseti ayırmaktan ziyade kendilerine bırakılan geleceği, kendi elleriyle teknoloji çağı olarak şekillendirmek ve bu yönde bilinçli bir izlenim yaratmayı hedefleri doğrultusunda ele almaktadırlar.

Z Kuşağı kendilerine rol model olarak Mustafa Kemal Atatürk’ü Görüyor.

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız… Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.” sözü aslında Z kuşağı gençlerinin teknoloji ile beraber sosyal medya üzerinden örgütlenmesi, birbirlerinden haberdar olmaları, fikirleri hür biçimde beyan edebilmeleri durumunu belki de bu sözlere borçlu. Z kuşağı nesli siyaseti güvenilen bir kurum olarak ve sorunların çözüleceğine inanılan bir kurum olarak görmediği için her anlamda özgürlük istiyorlar. Ayrımcılık ve torpilin olmadığı dijitalleşen bu dünya’da kendi istihdam alanları dışında da emeklerinin karşılığını alabilmeyi istiyorlar.

Son olarak Atatürk’ün bir sözüne daha değinmek gerekirse “Gençlerimiz ve aydınlarımız ne için yürüdüklerini ve ne yapacaklarını öncelikle kendi düşüncelerinde iyice kararlaştırılmalı, onları halk tarafından iyice benimsenip kabul edilebilir bir hâle getirmeli, onları ancak ondan sonra ortaya atmalıdır. Ben çok ümitliyim ki, gençlerimiz bunu yapacak derecede yetişkindir. ” bu denli güzel bir sözü kulağımıza küpe yapmalı ve Z kuşağı nesli es geçilmemelidir. Göreceli olarak herkes sınırların içerisinde özgürdür fakat bu özgürlüklerini çemberi daraltarak bu kuşağın elinden alınmamalıdır. Teknoloji çağı olarak adlandırdığımız bu gençlerin hepimiz için birer umut olduğunu, geleceğe ışık olacağını unutmayalım.

Kaynak

 

“Dell Technologies’in yaptığı Z Kuşağı Araştırması yayınlandı …”

www.btgunlugu.com 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir